četvrtak 13 jun 2024

Predsjednik Komore

Predsjednik Komore zdravstvenih tehničara Tuzlanskog kantona
Magistar sestrinstva Mirza Jahić


BIOGRAFIJA

Mirza Jahić je rođen u Tuzli 17.08.1976. godine, gdje je završio Osnovnu školu i Srednju medicinsku školu. Pripravnički staž za srednju stručnu spremu odradio je u JZU UKC Tuzla, gdje je i zaposlen od 13. 12. 1998. godine. Prvo radno iskustvo stekao je na Klinici za reanimatologiju i anesteziologiju, a potom na Poliklinici za radiologiju.

Višu medicinsku školu završio je na Univerzitetu u Bihaću 2003. godine, a stručni ispit položio 2004. godine. Fakultet zdravstvene njege, smjer "Sestrinstvo" završio je 2007. godine u Banja Luci, a stručni ispit položio 2008. godine, čime je stekao zvanje Diplomirana medicinska sestra-tehničar.

Obavljao je funkciju Odgovornog tehničara Odjeljenja za interventnu radiologiju, a zatim i funkciju glavnog tehničara Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu. Aktivno učestvuje na Kongresima medicinskih sestara-tehničara, gdje kvalitetno prezentira svoje radove.