srijeda 17 jul 2024

NAJAVLJUJEMO-Sarajevski simpozij za medicinske sestre i tehničare 2023

Poštovane članice/članovi,

 

Predstavljamo Vam Program  rada Sarajevskog simpozija za medicinske sestre-tehničare sa međunarodnim učešćem,

a koji se održava u Sarajevu u periodu od 30.11. do 03.12.2023. god.

PROGRAM