srijeda 17 jul 2024

IN MEMORIAM- Senka Dervišević, diplomirana medicinska sestra

Nakon lavovske borbe s teškom bolešću u 49. godini života preminula je Mr. sc. Senka Dervišević, diplomirana medicinska sestra. Bila je dugogodišnji član Komore zdravstvenih tehničara Tuzlanskog kantona, a uposlenica Klinike za dječije bolesti JZU Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Rođena je u Tuzli, 29. decembra 1976. godine, gdje je završila osnovnu i Srednju medicinsku školu. Visoku zdravstvenu školu pohađala je u Banjaluci, gdje je diplomirala 4. novembra 2008. godine i stekla zvanje diplomirane medicinske sestre. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 2021. godine, stekla je naučnu titulu magistra sestrinstva. Autorica je knjige „Alhemija duše“.

Bila je aktivan učesnik brojnih naučnih skupova, kongresa i simpozija, te brojnih stručnih i edukativnih sastanaka medicinskih sestara tehničara.